TẦM NHÌN SỨ MỆNH:

Nhà sản xuất game chuyên nghiệp

Bạch Tuộc Số là nhà sản xuất game online thuần Việt. Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng kinh doanh toàn cầu, làm rạng danh Việt Nam. Rất nhiều cơ hội việc làm đang chờ bạn. Bạn sẽ có điều kiện tốt nhất để thể hiện và nâng cao kĩ năng của mình.

Tham gia
About us

A brief description of the culture, behavior, rules and history of the development of Bach Tuoc So.

Highlights Events

The events revolve around the company's activities

Products

Products relevant games, web, application on different platforms.

Careers

Many job opportunities are waiting for you and the best conditions for you to express.

Contact

Bach Tuoc So Joint Stock Company

27- 31, Floor 2 SISC Building, 9A Street, Trung Son Residential, HCMC

Phone: (+84 28) 7300.6016
Fax: (+84 28) 5431. 9530
support@bachtuocso.vn
tuyendung@bachtuocso.vn